Thème de l'année 20-21: #méi staark zesummen

Wou d'Joresthema gewielt gouf, konnt kee wëssen, wéi e puer Woche méi spéit d'Welt op d'Kopp gedréint géif ginn. Mam COVID 19, si Begrëffer ewéi "Distancing" prägend ginn an am Confinement hunn ganz vill sozial Kontakter gefeelt.

Trotzdeem war den „Zesummen" een Haaptbegrëff, wann d'Gesellschaft zesummenhält a jiddereen eenzelen sech un d'Reegelen hält, ass erëm munches méiglech a Mënsche konnten sech erëm begéinen.

Esou hunn eis di läscht Méint eng Erfarung ginn, dass wann jiddereen säin Deel bäidréit et eng positiv Konsequenz op di gesamt Gemeinschaft kann hunn.

Eenzel, steet all Mënsch fir sech do. Jiddereen ass individuell a keen ass d'nämlecht. D'Mënschheet ass villfälteg, et gëtt verschidde Geschlechter, verschidde Kulturen, verschidde Beruffer a mir gesinn och alleguerten aneschters aus. Keen Mënsch kann alles maachen an ëmmer erëm sinn mir op aner Mënschen ugewisen, fir dat eent oder anert ze erreechen. Aneschters gesot, jiddereevun eis huet seng Talenter, déi en an den Déngscht vun der Gesellschaft an och vun eiser Schoulgemeinschaft stelle kann.

Jiddereen deen seng Talenter abréngt, dréit dozou bäi, dass Verschiddenes anere Mënsche méi liicht fält. Jiddereen deen sech abréngt, dréit dozou bäi, dass d'Gesellschaft mat hirer Vilfalt an hire ville Facettë richteg schéi ka ginn.

Och an der Bibel gëtt et e puer Stellen, déi drop hiweisen, dass d'Mënschen zesumme méi erreeche kennen. De Jesus war z.B och net eleng ënnerwee. Hien ass mat senge Frënn, den 12 Apostelen duerch Israel gaangen a jidderee vun hinne koum aus engem anere Milieu an hat aner Fäegkeeten. Zesumme sinn se awer bei d'Mënsche gaangen a jiddereen huet sech abruecht, dass a ville Mënschen en Feier entfacht gouf. De Jesus huet se och net eleng an d'Welt geschéckt, mee a Gruppen zu 2.

An enger Gemeinschaft hält een zesummen an et dierf een den Eenzelen net iwwert alles stellen. Egoismus a Jalousie kennen Hindernisser sinn, déi dozou féieren, dass seen ech vuneneen oftrennt. Oft zitt sech de moderne Mënsch gaären aus der Gemeinschaft zréck fir seng Zieler ze erreechen an sech selwer ze verwierklechen. D'Selbstbestëmmung an d'Fräiheet vum Mënsch sinn Haaptbegrëffer vun dëser Zäit. Dobäi schléissen di Begrëffer d'Gemeinschaft net aus. Wat een eleng net packt, kennen der vill zesumme packen. Mir kennen un d'Kraaft vun der Gemeinschaft gleewen, dass een zesumme méi erreeche kann, wéi ee vir sech eleng.

E Spréchwuert seet, eleng ass ee staark, zesummen ass een net ze schloen, oder anert seet eleng ass een eenzegaarteg, zesummen ass ee staark. Egal wéi schwéier en Wee ass, kann een en zesummegoen, da gëtt en méi einfach.

Méi staark zesummen eng Invitatioun, dass jiddereen sech abreéngt fir anerer ze ënnerstëtzen do wou et gebraucht gëtt. Wann een zesummenhält an een zesummeschafft ass ee méi staark. Wann een zesummeschafft kann een esouvill méi erreechen an et ass een definitiv vill méi staark.