Comité des élèves 2019-20

 

 

Fonction

Catalão Teixeira Emilie

4GCM 1

Secretaire

Gomes Pinho Ana Patricia

1GSO2

Conseil d'éducation (membre suppléant)

Gomes Travessas Mariana

3GCM1

Conseil d'éducation (membre exécutif)

Leshwange-Mockita Marie-Brufina

4GSO2

CNEL (membre effectif)

Oualkadi Leïla

4TPCM 1

Vice-Présidente

Pais Da Silva Ana Margarida

4GPS1

CNEL (membre suppléant)

Pires Andrade Monteiro Quélia Mara

1GCG 1

Présidente / Conseil d'éducation (membre suppléant)

Prätorius Chiara

5G2

Membre

Rodrigues Gabriela

3GCM1

Conseil d'éducation (membre exécutif)

Vieira Diniz Sequeira Henriqueta

6G4

Membre

Wann dir eng gudd Idee huet oder eis eppes matdeelen wellt, kennt dir eis

  • eng Email schecken op d‘Adress: schuelercomite@sainte-anne.lu
  • en Message an eiser Boîte am Erholungssall hannerloossen
  • direkt an den Pausen uschwetzen